تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

تبلیغات

ادامه

  Medical
  Bioinformatic Harvester Bioinformatic Harvester: From the Karlsruhe Institute of Technology, the Bioinformatic Harvester crawls and crosslinks dozens of bioinformatic sites and serves 10's of thousands of pages daily.
  Entrez (Pubmed) Entrez (Pubmed): The life sciences search engine.
  EB-Eye Bioinformatics Search EB-Eye - EMBL-EBI's (European Bioinformatics Institute): Open-source, high-performance, full-featured text search engine library written entirely in Java. Very fast access to the EBI's data resources.
  Genie Knows Genie Knows: A division of IT Interactive Services Inc., a Canadian vertical search engine company concentrating on niche markets: health search, video games search, and local business directory search.
  GoPubMed GoPubMed: Knowledge-based: GO - GeneOntology - Searching sorted - Social network and folsonomy for sciences.
  Healia Healia: The health search engine. From the site, "The high quality and personalized health search engine".
  KMLE King's Medical Library Engine KMLE (King's Medical Library Engine): Full American Heritage Stedman's Medical Dictionary comprehensive resource including tens of thousands of audio pronunciations and abbreviation guides.
  MeshPubMed MeSH - Medical Subject Headings (GoPubMed): Knowledge-based.
  SearchMedica SearchMedica: Professional Medical Search
  WebMD WebMD: A source for health information, a symptom checklist, pharmacy information, and a place to store personal medical information.The leading US Health portal, it scores over 40 million hits per month.
  MetaSearch
  Brainboost Brainboost: Now Answers.com. Type in a question in natural language, get an answer.
  Clusty - The Clustering Search Engine Clusty: The clustering search engine powered by Vivisimo.
  Dogpile Dogpile: Brings together searches from the top search engines including Google, Yahoo! Search, Live Search, Ask.com, About, MIVA, LookSmart, and more.
  Excite Excite: Now an Internet portal, was once one of the most recognized brands on the Internet. One of the famous 90's dotcoms.
  HotBot HotBot was one of the early Internet search engines (since 1996) launched by Wired Magazine. Now, just a front end for Ask.com and MSN.
  Info.com Info.com: Metasearch bringing together results from the top search engines.
  ixquick ixquick: Eliminate Big Brother! The Ixquick metasearch engine permanently deletes all personal search details gleaned from its users. Based in the Netherlands, results come from 11 search engines.
  Kayak Kayak: Metasearch for travel - search 140 travel sites all at once for the best deals and buy tickets and make reservations direct.
  Krozilo Krozilo is a virtual web browser, similar to My Yahoo!, iGoogle, Pageflakes, Netvibes, and Microsoft Live. Krozilo uses AJAX and DHTML, so does not require installation.
  Mamma Mamma: "The Mother of All Search Engines" - was one of the web's first metasearch engines (1996). Now owned by Copernic Inc. of Montreal, Canada, Mamma.com is a tier 2 search engine.
  Metacrawler MetaCrawler is a metasearch engine that blends the top web search results from Google, Yahoo!, Live Search, Ask.com, About.com, MIVA, LookSmart and other popular search engines.
  MetaLib MetaLib is a federated search system developed by Ex Libris. MetaLib conducts simultaneous searches in multiple resources such as library catalogs, journal articles, newspapers and the web.
  Mobissimo Mobissimo.com is a travel meta-search website. Like other travel meta-search websites, Mobissimo does not sell directly to the consumer but consolidates travel offerings for a referral fee.
  Myriad Myriad Search: Ad-free search lets users select results from Ask Jeeves, Google, MSN, and Yahoo! Select search depth and place bias on the search results from the major search engines.
  Sidestep Sidestep: Searches over 200 travel-relates websites for airfares & the best deals on airfare. Find cheap airfares, discount hotels, car rentals and cruise deals to popular travel destinations worldwide.
  Surfwax Surfwax offers a variety of tools for finding, saving, and sharing information on the Internet, including Nextaris, the law-article research site LawKT, the SurfWax meta-search and SurfWax Scholar services.
  Turbo 10 - Search the Deep Net Turbo10.com is a metasearch engine which uncovers information in the Invisible Web. Turbo10 can access information from 800 online databases and searches 10 databases simultaneously.
  Webcrawler WebCrawler was used to build the first publicly-available full-text index of a subset of the Web. WebCrawler® brings users the top search results from Google, Yahoo!, Windows Live, Ask and other popular search engines.
  MultiMedia
  YouTube YouTube: Owned by Google, the web's largest media site. This search will search through the videos of YouTube only.
  blinkx: Over 18 million hours of video . Search it all. Blinkx is a multi-media metasearch engine searching the media files of sites such as YouTube, MetaCafe, GoogleVideo, MySpace and more.
  FreeBookSearch.net: The famous book searching portal also searches for audiobooks. This same search will also find MP3 files.
  FindSounds FindSounds: Search engine to find any kind of sound file: WAV, MP3, AIFF, AU - search by sample rate and quality... a great place to find those sound effects.
  MetaCafe MetaCafe: Search videos hosted by MetaCafe. If you are a producer of videos, you can get paid for videos - the more viewers, the more cash.
  Musgle Musgle: Music Search (mp3, wav, etc.): Based upon a JavaScript that automatically inserts a clever boolean search string into Google to return catalogs of hidden MP3 and Music files.
  PBS PBS provides resources to air its standard programming & also provides its audience with multiple online archives of specific video programs. All video archives can be searched for any spoken word pronounced in them.
  Picsearch Picsearch: Search the web for images. An image search service with more than 2,000,000,000 pictures.
  Podscope Podscope: "Introducing: the first search engine that can find podcasts according to the words spoken during them!". Finds audio and video files based upon actual content!
  SpeechBot SpeechBot was a search engine for audio & video. It was created by HP Research, but unfortunately, is now offline.
  Singing Fish Singing Fish: An audio and video search engine, now AOL media search.
  Singing Fish StrimOO: Video search engine. Find videos on Youtube, Metacafe, Dailymotion and more with one search.
  TV Eyes TVEyes: TVEyes makes Radio & TV searchable by keyword, phrase or topic - just as you would use a search engine for text. TVEyes is the first company to deliver real-time TV and Radio search.
  Veveo VTap Veveo / VTap: a video search platform for mobile phones. Vtap is an offering from Veveo and it currently works on Apple Iphones as well as Microsoft Mobile-powered phones.
  Web-Cam-Search.com: Search and hack nearly a million webcams for free on the net. This search uses Boolean scripting to uncover cams - public & supposedly 'private'. :-)
  News
  Google News Google News: News by Google. Search and browse 4,500 news sources updated continuously.
  MagPortal MagPortal: Find individual articles from many freely accessible magazines by browsing the categories or using the search engine. You can mark articles or find similar articles with several useful tools.
  NewsLookup NewsLookup.com: Search thousands of news sites by source region and media type. News headlines updated continuously.
  LexisNexis LexisNexis: Provider of legal, government, business and high-tech information sources. By subscription only.
  Topix Topix is a news aggregator which categorizes news stories by topic and geography. It was created by the founders of the Open Directory Project. Knight Ridder, Tribune Company and Gannett own 75% of Topix.net.
  Yahoo! News Yahoo News: Use Yahoo! News to find breaking news, current events, the latest headlines, news photos, analysis & opinion on top stories, world, business, politics...
  Open
  Source
  DataparkSearch DataparkSearch Engine is a full-featured open source web-based search engine released under the GNU General Public License and designed to organize search within a website, group of websites, intranet or local system.
  ::egothor Egothor is an Open Source, high-performance, full-featured text search engine written entirely in Java. It can be configured as a standalone engine, metasearcher, peer-to-peer HUB, etc.
  gonzui: gonzui is a source code search engine for accelerating open source software development - a source code search engine that covers vast quantities of open source codes available on the Internet.
  Grub Grub started back in 2000 with a simple concept of distributing part of the search process pipeline: crawling. Their website claims, "We want to help fix search."
  HT:/Dig ht://Dig is a complete world wide web indexing and searching system for a domain or intranet. ht://Dig is meant to cover the search needs for a single company, campus, or web site.
  iSearch iSearch PHP search engine allows you to build a searchable database for your web site. Visitors can search for key words and a list of any pages that match is returned to them.
  Lucene Lucene is a high-performance, full-featured text search engine library written entirely in Java. Full-text search & cross-platform. Apache Lucene is an open source project available for free download.
  Lemur Lemur Toolkit is a open-source toolkit designed to facilitate research in language modeling and information retrieval. Lemur supports a wide range of industrial and research language applications.
  mnoGo mnoGoSearch: Web search engine software.
  Namazu Namazu is a full-text search engine intended for easy use. Not only does it work as a small or medium scale Web search engine, but also as a personal search. (Namazu means "Catfish" in Japanese.)
  Nutch
  OpenFTS OpenFTS: OpenSource Full Text Search is an advanced PostgreSQL-based search engine that provides online indexing of data and relevance ranking for database searching.
  SciencenetYacy Sciencenet: For scientific knowledge based on YaCy Technology. Current search engines are based on popularity and/or sponsored links. This makes it difficult for scientists/students/teachers. Sciencenet is the solution.
  Sphinx Sphinx is a free software search engine designed with indexing database content in mind. It currently supports MySQL and PostgreSQL natively. It is distributed under the terms of the GNU General Public License v2.
  SWISH-E SWISH-Enhanced (Simple Web Indexing System for Humans - Enhanced) is a fast, powerful, flexible, free, and easy to use system for indexing collections of Web pages or other text files.
  Terrier Terrier is software for the rapid development of Web, intranet and desktop search engines.A modular platform for the rapid development of large-scale Information Retrieval applications.
  Wikia Search Wikia Search: Jimmy Wales and Wikia aim to create a an open source Internet search engine, to which the community can contribute.
  Xapian Xapian is an Open Source Search Engine Library, released under the GPL. It's written in C++, with bindings to allow use from Perl, Python, PHP, Java, Tcl, C# and Ruby (so far!)
  Yacy YaCy is a scalable personal web crawler and web search engine. One YaCy installation can store more than 10 million documents, but in a community of search peers YaCy can provide a search index of unlimited size.
  Zettair Zettair is a compact and fast text search engine designed and written by the Search Engine Group at RMIT University. It was formerly known as Lucy.
  People
  AnyWho AnyWho.com - Part of AT&T, mostly a telephone directory and reverse phone number directory.
  Ex.plode.us Ex.plode.us: Explode is an easy way to find friends and those with common interests, no matter what social network or service they use.
  Finding-People.com Finding-People.com: Finding-People.com is the best place to start a people search, as they have a huge number of tools all in one place to find whomever you seek.
  infospace InfoSpace: From their webpage, "The yellow pages and white pages directory from InfoSpace is the most convenient way to find people and businesses."
  Linked In LinkedIn is a business-oriented social networking site used for professional networking. As of March 2008, it had more than 20 million registered users. An easy way to search for business people or professionals.
  Spock Spock advertises itself as, "The world's most accurate people search. Sign up to find people you know."
  Wink Wink is a free people search engine that helps you find people at social networks, blogs, and across the Web.
  ZABASEARCH Zabasearch: Honestly free people search. All US postal addresses & telephone numbers revealed free. 3-times more listings than white pages phone directory.
  ZoomInfo ZoomInfo: Founded in 1999, ZoomInfo is a Web-based service that extracts information about people and companies from millions of published resources.
  Question
  &
  Answer
  About.com About.com. The majority of their results come from their own site.  Used to be miningco.com.
  Answers.com Answers.com offers free access to millions of topics from the world's leading publishers.
  Ask.com Ask Jeeves was designed to allow users to get answers to questions posed in everyday, natural language. Ask.com was the first such commercial question-answering search engine for the Web.
  AskMeNow AskMeNow: Questions answered from your mobile telephone. From their site, "We thought it would be cool if we could get simple answers from our phone anytime, anywhere — so we built AskMeNow."
  AskWiki AskWiki Beta is a preliminary integration of a semantic search engine that seeks to provide specific answers to questions using information from Wikipedia articles.
  BrainBoost Brainboost: Now Answers.com. Type in a question in natural language, get an answer.
  eHow eHow is an online knowledge resource with more than 140000 articles and videos offering step-by-step instructions on "how to do just about everything"
  Lexxealpha Lexxe processes natural language queries and delivers results in clusters by topic. Queries can be keywords, phrases or short questions.
  LycosIQ Lycos iQ is a community driven "human search" site by Lycos Europe GmbH. Users on iQ can post questions and answers in a similar manner to sites such as Yahoo Answers, Google Answers and Wondir.com.
  PowerSet Powerset is betting on the wisdom of the crowds with a new online community site called Powerset Labs. The company hopes the site will get people to help build and improve its search engine.
  Windows Live QnA Windows Live QnA: Ask any question and get answers from people in the know. Try it. Real answers. A little late to a crowded market, but Windows is there now too.
  Yahoo! Answers Yahoo! Answers is a community-driven knowledge market website launched by Yahoo! that allows users to ask questions of other users and answer other users' questions. Over 60 million users.
  Real Estate
  For Sale By Owner .com ForSaleByOwner.com: Search homes being sold by their owners without the intermediation of realtors - save on commission.
  Home.co.ukHome.co.uk Home.co.uk: Comprehensive Property Search for UK houses for sale, estate agents, house prices and guides on buying and selling property and mortgages advice.
  inman Inman News: Real Estate News search.
  Properazzi Properazzi.com is an online real estate search engine. Launched in March of 2007 by Yannick Laclau, it allows users to search and view property listings for Europe.
  Realtor.com Realtor.com: The official site of the National Association of Realtors. Search listed properties all across America.
  RightMove Rightmove: Find property online, search a wide range of property for sale in various areas in the UK, London and Overseas with Rightmove.
  Trulia: Find property online, agents can list their properties free, a robust real estate portal for homebuyers and sellers.
  Zillow.com Zillow provides free real estate information including homes for sale, comparable homes, historical sales, home valuation tools and more.
  School
  Skoolz - College and University Search The College Search Engine.com: Searches the webistes of colleges and universities worldwide, not just the USA. If it is on a university website somewhere, this search engine will find it.
  Skoolz - College and University Search Skoolz.org: Search colleges and universities. Use this search to search only the websites of colleges - to find courses, information, professors, curricula, etc.
  Google University Search Google University Search allows you to search a specific site - one school at a time. The list of schools is comprehensive. Skoolz searches them all at once, Google University Search allows them to be searched one at a time.
  Scientific
  Scirus - Scientific Search Scirus: The most comprehensive scientific research tool on the web. Over 450 million scientific items indexed at last count. Search journals, scientists' homepages, courseware, pre-print server material, patents, more...
  Shopping
  Google Product Search Google Product Search: (Formerly Froogle) use Google to search for the best deals on products when you are shopping.
  Kelkoo - A Yahoo! company Kelkoo: A Yahoo! company. Also powers Yahoo!Shopping in several countries.
  MSN Shopping MSN Shopping: Comparison shopping made easy: Offering 33,155,627 products from over 8,000 stores — all in one place — and over 470 pages of shopping advice to help you make the right choices.
  My Simon MySimon: Price Comparison Shopping
  Nextag Nextag Comparison Shopping. Product directory and search. Shows popular searches - what others are searching for.
  PriceGrabber PriceGrabber.com: "Comparison Shopping beyond compare" Comparison shopping and search engine.
  PriceRunner PriceRunner: Price Comparison website and search engine
  RetailMeNot RetailMeNot: From the people who brought you "BugMeNot", check here before you buy for discount coupons and promo codes. Why pay retail when you can find coupons at RetailMeNot?
  Shopping.com Shopping.com: A shopping directory and search owned by eBay.
  Shopwiki Shopwiki: Shopping directory and search cataloguing some 241,416,304 products, and counting...
  Shopzilla Shopzilla (Owned by Bizrate) helps shoppers find, compare and buy anything, sold by virtually anyone, anywhere. 20 million unique visitors according to ComScore. BizRate reviews stores and products.
  TheFind.com TheFind.com is a discovery shopping search engine as opposed to a comparison search. The search database includes over 150 Million products from over 500,000 online stores.
  Source Code
  Google Code Search Google Codesearch: Searches public source code using a variety of parameters.
  JavaScriptSearch.org JavaScriptSearch.org searches for javascripts, ajax, DHTML and JavaScript snippets from all over the web. The fastest way to find a JavaScript. Useful for web developers and webmasters.
  Jexamples JExamples analyzes the source code of Java open source projects such as Ant, Tomcat and Batik and loads them into a java examples database for easy searching. Enter the name of a Java API Class and click Search.
  Koders Koders Searces some 766,893,913 lines of open source code. Securely searches private source code. Create and share a custom code index that is easily searched from Visual Studio, Eclipse or any browser.
  Krugle  Krugle Code Search Engine can turn your company's code and related development assets into a searchable, shareable asset.
  PHP Classes  PHP Classes Repository: Find the PHP class you need at PHP Classes. The leading PHP site for coders. Everything PHP!
  Usenet
  Google Groups Google Groups: Formerly Deja News, Google Groups lets you post on usenet forums without using a mail client via their easy-to-use web interface.
  Visual

  Search

  Engines
  Grokker Visual Metasearch Grokker visual Meta Search Engine lets you choose which sites to search and presents the results in multiple views - outline view, map view.
  Kartoo Kartoo visual Meta Search Engine searches multiple search engines and presents its results in a visual map.

  این مطلب تا کنون 115 بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ پنجشنبه 11 دي 1348 [ گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : search ,engine ,from ,find ,source ,google ,search engine ,search engines ,open source ,text search ,source code ,text search engine ,code search engine ,search engine library ,search engine designed ,
  ادامه

تبلیغات


 • Ads1

پربازدیدترین مطالب

آمار امروز جمعه 31 شهريور 1396

تبلیغات

پارس ایرانیک جهت سفارش تبلیغات با ایمیل زیر در ارتباط باشید
mohsen_msl@yahoo.com

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر