تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

ادامه

  An easy way to search for business people or professionals.gif" /> MetaLib is a federated search system developed by Ex Libris. Securely searches private source code.org/">Grub Podscope: "Introducing: the first search engine that can find podcasts according to the words spoken during them!". AskMeNow
  News
  Nextag Grokker visual Meta Search Engine lets you choose which sites to search and presents the results in multiple views - outline view, map view.thesearchenginelist.com/">MSN ShoppingGoPubMedEntrez (Pubmed) Google Codesearch: Searches public source code using a variety of parameters.excite. Wikia Search Sidestep: Searches over 200 travel-relates websites for airfares & the best deals on airfare.  PHP Classes Repository: Find the PHP class you need at PHP Classes. Useful for web developers and webmasters.com/">Windows Live QnA Windows Live QnA: Ask any question and get answers from people in the know.com/images/yacy.mamma.thesearchenginelist.xapian. Search it all.com">Singing FishYahoo! AnswersPowerSetVeveo VTap Lucene is a high-performance, full-featured text search engine library written entirely in Java.thesearchenginelist.html">Perl, ZoomInfo: Founded in 1999, ZoomInfo is a Web-based service that extracts information about people and companies from millions of
  Open
  Source
  Dogpile AskWiki Beta is a preliminary integration of a semantic search engine that seeks to provide specific answers to questions using information from Wikipedia articles. MeshPubMed MeSH - Medical Subject Headings (GoPubMed): Knowledge-based. Lemur supports a wide range of industrial and research language applications. Kelkoo - A Yahoo! company JavaScriptSearch. Search and browse 4,500 news sources updated continuously.thesearchenginelist.com/images/webmd. JavaScriptSearch.gif Sphinx is a free software search engine designed with indexing database content in mind.com: Search and hack nearly a million webcams for free on the net.com/images/clear. Myriad Search: Ad-free search lets users select results from Ask Jeeves, Google, MSN, and Yahoo! Select search depth and place bias on the search results from the major search engines.thesearchenginelist.gif" /> RetailMeNot: From the people who brought you "BugMeNot", check here before you buy for discount coupons and promo codes.thesearchenginelist.com/images/mnogo.org/nutch/">NutchKMLE King's Medical Library EngineGrokker Visual MetasearchZettair Zettair is a compact and fast text search engine designed and written by the ShopzillaMyriad world, business, politics.com">LexisNexisYouTube SearchMedica: Professional Medical Search Metasearch bringing together results from the top search engines.com">For Sale By Owner . Not only does it work as a small or medium scale Web search engine, but also as a personal search.podscope.com/images/shopwiki.topix.xapian.</td>
   </tr>
	 
	  <tr>
    <td><a class= Brainboost: Now Answers.thesearchenginelist.com/images/metacrawler.thesearchenginelist. This search will search through the videos of YouTube only.com">SurfwaxSearch Engine Group at RMIT University.gif" /> ixquick: Eliminate Big Brother! The Ixquick metasearch engine permanently deletes all personal search details gleaned from its users.namazu.com">Answers.gif" /> Zillow provides free real estate information including homes for sale, comparable homes,
  People
  Yahoo! NewsDataparkSearch DataparkSearch Engine is a full-featured open source web-based search engine released under JexamplesPBS Kayak: Metasearch for travel - search 140 travel sites all at once for the best deals and buy tickets and make reservations direct.zoominfo.com
  : "Comparison Shopping beyond compare" Comparison shopping and search engine.com/images/topix.thesearchenginelist.gif" /> Excite: Now an Internet portal, was once one of the most recognized brands on the Internet.thesearchenginelist.com">Shopping.thesearchenginelist. </td>
   </tr>
	    <tr>
    <td><a rel= Realtor. Ask.trulia.net:</strong> The famous book searching portal also searches for audiobooks.gif Singing Fish: An audio and video search engine, now AOL media search.tveyes.gif" /> Wikia Search: Jimmy Wales and Wikia aim to create a an open source Internet search engine, to which the community can contribute.com/images/clusty. WebCrawler® brings users the top search results from Google, Yahoo!, Windows Live, Ask and other popular search engines.thesearchenginelist.kayak.com">SearchMedicaKoders Musgle: Music Search (mp3, wav, etc.com/images/mysimon.net">YacyTurbo 10 - Search the Deep Net PBS provides resources to air its standard programming & also provides its audience with multiple online archives of specific video programs.thesearchenginelist.scirus.com/images/nutch.askmenow.com/images/lycosiq.thesearchenginelist.gif" /> TVEyes: TVEyes makes Radio & TV searchable by keyword, phrase or topic - just as you would use a search engine for text.com and MSN.thesearchenginelist. Zillow.thesearchenginelist.plode.com/images/podscope. </td>
   </tr>
	 <tr>
    <td><a rel=MetacrawlerJava, Bioinformatic Harvester: From the Karlsruhe Institute of Technology, the Bioinformatic Harvester crawls and crosslinks dozens of bioinformatic sites and serves 10's of thousands of pages daily.com/images/properazzi.com/">Sphinx Web-Cam-Search. Yahoo! Answers is a community-driven knowledge market website launched by Yahoo! MagPortal: Find individual articles from many freely accessible magazines by browsing the categories or using the search engine.thesearchenginelist.php">GPL.com/images/webcrawler.com/images/retail.metacrawler.com/images/askmenow.gif" /> YouTube: Owned by Google, the web's largest media site. Home.com/images/inman.com/images/wikia.thesearchenginelist. WebCrawler was used to build the first publicly-available full-text index of a subset of the Web.thesearchenginelist. Nextag Comparison Shopping.thesearchenginelist.thesearchenginelist.org/docs/bindings/perl/Search/Xapian.com, About, MIVA, LookSmart, and more.com">AnyWho LinkedIn is a business-oriented social networking site used for professional networking.gif" /> PriceRunner: Price Comparison website and search engine PriceRunner HotBot was one of the early Internet search engines (since 1996) launched by Wired Magazine.org/docs/bindings/php/">PHP, Trulia: Find property online, agents can list their properties free, a robust real estate portal for homebuyers and sellers.com/images/realtor. By subscription only.com">WebMD
  MetaSearch
  eHow is an online knowledge resource with more than 140000 articles and videos offering step-by-step instructions on "how to do just about everything" mnoGo
  Ask Jeeves was designed to allow users to get answers to questions posed in everyday, natural language.thesearchenginelist.
  Medical
  MSN Shopping: Comparison shopping made easy: Offering 33,155,627 products from over 8,000 stores — all in one place — and over 470 pages of shopping advice to help you make the right choices.hotbot.thesearchenginelist. Wink is a free people search engine that helps you find people at social networks, blogs, and across the Web.gif" /> historical sales, home valuation tools and more. Knight Ridder, Tribune Company and Gannett own 75% of Topix. Excite blinkx: Over 18 million hours of video .com/images/metacafe.gif" /> Properazzi.net">Topix Shopping.pricerunner.thesearchenginelist.com is the best place to start a people search, as they have a huge number of tools all in one place to find whomever you seek.com/images/kmle. .gif" /> About. Very fast access to the EBI's data resources.thesearchenginelist. LexisNexis: Provider of legal, government, business and high-tech information sources.com/images/spock.nextag. Podscope
  Shopping
  EB-Eye Bioinformatics SearchGenie Knows Terrier is software for the rapid development of Web, intranet and desktop search engines.com/images/youtube.gif" /> Powerset is betting on the wisdom of the crowds with a new online community site called Powerset Labs.gif" /> Grub started back in 2000 with a simple concept of distributing part of the search process pipeline: crawling. From the site, "The high quality and personalized health search engine". This search uses Boolean scripting to uncover cams - public & supposedly 'private'.org/">PHP Classes SpeechBot was a search engine for audio & video.com">Clusty - The Clustering Search Engine Entrez (Pubmed): The life sciences search engine.org/">::egothor Egothor is an Open Source, high-performance, full-featured text search engine written entirely in Java.thesearchenginelist.edu.exlibrisgroup.com.gif" /> Yahoo News: Use Yahoo! News to find breaking news, current events, the latest headlines, news photos, analysis & opinion on top stories,TheFind.</td>
   </tr>
   <tr>
    <td><a rel=gonzui: gonzui is a source code search engine for accelerating open source software development - a source code search engine that covers vast quantities of open source codes available on the Internet.gif" />
  Real Estate
  Linked InRuby (so far!) Scientific
Mobissimo
Visual

Search

Engines
Info. Real answers.gif
Sciencenet: For scientific knowledge based on YaCy Technology.com">AskWiki ForSaleByOwner.com">Google NewsKrugleGoogle GroupsXapianiSearch It was formerly known as Lucy.thesearchenginelist.wink.org/licenses/gpl-license.ask. It was created by the founders of the Open Directory Project.spock.gif" /> Mobissimo." JExamples analyzes the source code of Java open source projects such as Ant, Tomcat and Batik and loads them into a java examples database for easy searching. ComScore.koders.gif" /> Mamma: "The Mother of All Search Engines" - was one of the web's first metasearch engines (1996).gif" /> Genie Knows: A division of IT Interactive Services Inc.lemurproject.org/COPYING">the GNU General Public License and designed to organize search within a website, group of websites, intranet or local system.com">MetaCafeHotBoteHow Skoolz.com/images/lemur. Everything PHP!
Usenet
iSearch PHP search engine allows you to build a searchable database for your web site.com/images/clear. StrimOO: Video search engine.gif" /> InfoSpace: From their webpage, "The yellow pages and white pages directory from InfoSpace is the most convenient way to find people and businesses.com/images/genie.healia. 20 million unique visitors according to RightMove Topix is a news aggregator which categorizes news stories by topic and geography.com">NewsLookupRetailMeNot Dogpile: Brings together searches from the top search engines including Google, Yahoo! Search, Live Search, Ask." Xapian is an Open Source Search Engine Library, released under the infospaceProperazziworks on Apple Iphones as well as Microsoft Mobile-powered phones.org">C++, with bindings to allow use from Picsearch: Search the web for images.gif" /> Info.com/images/gopubmed.jexamples.org/">LemurBrainBoost Brainboost: Now Answers. Lucene AskMeNow: Questions answered from your mobile telephone.lycos.gif" /> WebMD: A source for health information, a symptom checklist, pharmacy information, and a place to store personal medical information. Google News: News by Google.com/images/pbs.searchmedica.com">ZoomInfo MetaCafe: Search videos hosted by MetaCafe.
Source Code
Inman News: Real Estate News search.com/images/phpclasses.com">ShopwikiZABASEARCH Zabasearch: Honestly free people search.com" src="http://www.gif" />Scirus: The most comprehensive scientific research tool on the web.org/">SWISH-E SWISH-Enhanced (Simple Web Indexing System for Humans - Enhanced) is a fast, powerful, flexible, free, and easy to use system for indexing collections of Web pages or other text files.dataparksearch.com/codesearch">Google Code SearchMusgleKayakRealtor. </td>
   </tr>
   <tr>
    <td><a rel=Google Groups: Formerly Deja News, Google Groups lets you post on usenet forums without using a mail client via their easy-to-use web interface. If it is on a university website somewhere, this search engine will find it.thesearchenginelist. Singing Fish Krozilo is a virtual web browser, similar to My Yahoo!, iGoogle, Pageflakes, Netvibes, and Microsoft Live.com"> Lycos iQ is a community driven "human search" site by Lycos Europe GmbH.gif" /> mnoGoSearch: Web search engine software. Apache Lucene is an open source project available for free download.com">Krozilo Healia: The health search engine.gif" /> Clusty: The clustering search engine powered by Vivisimo.xapian. Shows popular searches - what others are searching for.com">About.</td>
   </tr>
	 
	 	    <tr>
	     <td><a rel=Finding-People.com: Search thousands of news sites by source region and media type.us" src="http://www.gif" /> Google University Search allows you to search a specific site - one school at a time.com
: Finding-People.us">Ex.com/images/clear.comMy Simon KMLE (King's Medical Library Engine): Full American Heritage Stedman's Medical Dictionary comprehensive resource including tens of thousands of audio pronunciations and abbreviation guides.gif" /> Krugle Code Search Engine can turn your company's code and related development assets into a searchable, shareable asset.thesearchenginelist.com">WebcrawlerSciencenetYacySpeechBot
MultiMedia
Rightmove: Find property online, search a wide range of property for sale in various areas in the UK, London and Overseas with Rightmove.co.thesearchenginelist.gif" />
YaCy is a scalable personal web crawler and web search engine.pbs.youtube. NewsLookup.com/main/what_content.thesearchenginelist. The fastest way to find a JavaScript.com Answers.thesearchenginelist.retailmenot. Namazu Namazu is a full-text search engine intended for easy use. If you are a producer of videos, you can get paid for videos - the more viewers, the more cash. OpenFTS: OpenSource Full Text Search is an advanced PostgreSQL-based search engine that provides online indexing of data and relevance ranking for database searching.home..com/images/speechbot. Also powers Yahoo!Shopping in several countries. Google Product SearchFindSounds FindSounds: Search engine to find any kind of sound file: WAV, MP3, AIFF, AU - search by sample rate and quality.com">inman Turbo10.com: The official site of the National Association of Realtors.com/images/sphinx. All US postal addresses & telephone numbers revealed free. Brainboost Shopwiki: Shopping directory and search cataloguing some 241,416,304 products, and counting.html">Google University Search Google Product Search: (Formerly Froogle) use Google to search for the best deals on products when you are shopping.com/images/rightmove.org/docs/bindings/tcl8/">Tcl, MetaCrawler is a metasearch engine that blends the top web search results from Google, Yahoo!, Live Search, Ask. Sciencenet is the solution.com offers free access to Sidestep MySimon: Price Comparison Shopping LycosIQ Kartoo visual Meta Search Engine searches multiple search engines and presents its results in a visual map.thesearchenginelist.gif" /> Ex. This same search will also find MP3 files. of Montreal, Canada, Mamma.) HealiaMetaLibWink that allows users to ask questions of other users and answer other users' questions.phpclasses.co.htdig.gif" /> EB-Eye - EMBL-EBI's (European Bioinformatics Institute): Open-source, high-performance, full-featured text search engine library written entirely in Java. This makes it difficult for scientists/students/teachers.org/docs/bindings/python/">Python, Kelkoo: A Yahoo! company.com/images/musgle.thesearchenginelist.gif" /> ht://Dig is a complete world wide web indexing and searching system for a domain or intranet. Launched in March of 2007 by Yannick Laclau, it allows users to search and view property listings for Europe.mnogosearch.blinkx.com/images/veveo.gif" /> The College Search Engine.com">MagPortalixquick FreeBookSearch.com">
School
TV EyesC# and OpenFTSHT:/Dig
Question
&
Answer
Spock advertises itself as, "The world's most accurate people search.gif" /> PriceGrabber. TerrierHome.thesearchenginelist. Ask.thesearchenginelist.google.gif Shopzilla (Owned by Bizrate) helps shoppers find, compare and buy anything, sold by virtually anyone, anywhere.com">PicsearchKartooScirus - Scientific SearchBioinformatic Harvester Lemur Toolkit is a open-source toolkit designed to facilitate research in language modeling and information retrieval. millions of topics from the world's leading publishers.gif" /> Surfwax offers a variety of tools for finding, saving, and sharing information on the Internet, including Nextaris, the law-article research site LawKT, the SurfWax meta-search and SurfWax Scholar services.com" src="http://www.gif" /> AnyWho.thesearchenginelist.gif" /> GoPubMed: Knowledge-based: GO - GeneOntology - Searching sorted - Social network and folsonomy for sciences.gif" /> Koders Searces some 766,893,913 lines of open source code.gif" /> Veveo / VTap: a video search platform for mobile phones. Lexxealpha Lexxe processes natural language queries and delivers results in clusters by topic.thesearchenginelist.com/images/clear.com" src="http://www.thesearchenginelist.metacafe.gif" /> TheFind." Spock published resources.com/images/dogpile.com">PriceGrabberMamma گزارش پست ]
منبع
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز جمعه 3 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :174673
 • بازدید امروز :2077
 • بازدید داخلی :59
 • کاربران حاضر :66
 • رباتهای جستجوگر:98
 • همه حاضرین :164

تگ های برتر