تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

موتورهای جستجو و دیگر سایت های مفید

  Lawyers.gif Dice. By subscription only.thesearchenginelist.com. Partially owned by European Media Group "Orkla Press" from Scandinavia.gif" /> The Lawyers' List: Search for lawyers all across the United States.thesearchenginelist. TorrentSpy SAPO: Portugal - Portuguese language search based in Portugal and focused on Portugal.gif" />LexisNexis owned portal for searching for lawyers and things legal (Canada)
  Maps
  GeoPortail Oracle Secure Enterprise Search 10g, a standalone product from Oracle, enables a secure, high quality, easy-to-use search across all enterprise information assets.gif" /> Torrentz: Tracks nearly 7 million torrents in a searchable portal.thesearchenginelist. Amatomu searches blogs with a distinct focus on South Africa. Searches all of the most popular cheat sites and forums to find cheats for any game." isoHunt Naukri.com/images/isohunt.thesearchenginelist.thesearchenginelist. Alleba Sphere connects your current articles to contextually relevant content from your archives as well as from Blog Posts, Media Articles, Video, Photos, and Ads from across the Web. Sapo Vivisimo Clustering Engine developed by scientists based upon a mathematical algorithm and deep linguistic knowledge to find relationships between search terms and bring them to light.gif" /> Alibaba.thesearchenginelist.com/images/clear.gif" /> Search.com/images/jobsDOTpl.com/images/craiglist.thesearchenginelist.
  Blog
  Amatomu Mahalo.com/images/canadianlawlist.gif" /> AskMeNow: S3 - Semantic Search Solution for mobile telephones. The Pirate Bay FindLaw: Search FindLaw's database of 1,000,000 lawyers to find attorneys in your area.thesearchenginelist.gif" /> Yahoo Maps: Maps, directions, reverse-directions satellite view but no 'bird's-eye-view'.com/images/teratext.com and LexisNexis, a division of Reed Elsevier Inc. SAIC Teratext® Martindale.
  Legal
  Canadian Law List
  Games
  Forum
Omgili (Stands for isoHunt, a comprehensive BitTorrent search engine, P2P file search and community. Google Search Applicance Endeca's search and information access solutions help enterprises find, analyze, and understand information.gif" /> Rollyo is a Yahoo!-powered search engine which allows users to register accounts and create search engines that only retrieve results from the websites and blogs they want to include in their search results. Terabytes of text can be searched.com/images/hoovers.thesearchenginelist. Mahalo Demonoid: A BitTorrent tracker set up by a person known only as Deimos. 1998). Sesamrankings, cheats, downloads and reviews.com/images/galaxy. AllTheWebTheLadders.com/images/oracle.000 blogs. Searchable archive of newspapers, public records & more. MiniNova
Type
Search Engine Description
All-Purpose
Search
Engines
Google Expert System Sp.com/images/onkosh.com/images/sesam.gif" /> Géoportail: French Geographic portal.com/images/walla. (Cogito) is a pioneer in developing semantic technologies to understand and manage unstructured information.com/images/lexis(nexis).gif" /> Craig's List: is a centralized network of online communities, with free classified ads (with jobs, internships, housing, personals, services, community, gigs, resume, and pets categories) and forums. Simply Hired
Business
AliBaba Hoovers: A Dun & Bradstreet Company, maintains a database of over 23 million companies.gif" /> Google Search Appliance: Make it as easy for employees to find information inside your organization as it is to find information on google.com/images/lawyerDOTfindlawDOTcom. The Ladders SimplyHired.thesearchenginelist.gif" /> GigaBlast was developed by an ex-programmer from Infoseek.gif" />
Human
Search
ChaCha Windows Live Maps: Enter an address, click enter.gif" /> AllTheWeb: Search tool owned by Yahoo and using its database, but presenting results differently.com/images/clear.gif" /> Recruit.thesearchenginelist. Donnelley & Sons & became an independent company in 1994.gif" /> MapQuest (AOL) was founded in 1967 as Cartographic Services, a division of R.6M executive names.thesearchenginelist.thesearchenginelist. LexisNexis: Provider of legal, government, business and high-tech information sources.si: Slovenia - a Slovenian search engine and web portal created by Interseek.com/images/lycos. Rediff Google - The world's most popular search engine. This is a technique known as social searching.gif" /> Jobs. ExaleadBlogperfect
Blogperfect: Google Powered Blog Search Blogscope Amatomu: The South African Blogosphere, sorted.thesearchenginelist. Sphere Onkosh: Middle East - Arabic language search.thesearchenginelist.R. It uses a web crawler (similar to Google) to search for torrent files from other torrent sites and store them in its database.gif" /> Wazap is a vertical search engine, video game database and social networking site that distributes gaming news, SAP NetWeaver Search and Classification (TREX) finds information in both structured and unstructured data.com/images/opentext.gif" /> TorrentSpy: Tracks externally hosted torrent files and provides a forum to comment on them.thesearchenginelist. Included as part of the Internet Explorer web browser.gif" /> Bankersalmanac.com/images/nicado.thesearchenginelist.gif" /> ZyIMAGE Information Access Platform for government and corporates does capturing, archiving, searching, security, and context-specific goo: Japan - an Internet search engine and web portal based in Japan, which crawls and indexes primarily Japanese language websites.com/images/btjunkie.thesearchenginelist.thesearchenginelist.thesearchenginelist.gif" /> Wink: Wink People Search: Over 333,304,647 people on social networks and across the Web.com/images/business.thesearchenginelist.gif" /> Rediff: India - India's leading internet portal for news, mail, messenger, entertainment, business, mobile, ecommerce, shopping, auctions, search, sports and more.com/images/expert.pl (Poland)" src="http://www. A supporter and contributor to open source software.gif" /> Monster.gif" /> Nicado: Free to register, Search email addresses.com/images/dieselpoint.si" src="http://www.thesearchenginelist.ch: Switzerland - a search engine and web portal for Switzerland.gif" /> Ansearch: Australia/NZ/UK/US.thesearchenginelist. AutonomyTechnorati Btjunkie: An advanced BitTorrent search engine.com " src="http://www.com: The Walt Disney Group's search engine is now also an entire portal.com provides intelligent reference data solutions to the banking industry for payments, due diligence, risk assessment and financial research.com/images/naver.
Enterprise
AskMeNow Funnelback is an Internet and Enterprise search engine company offering a suite of search solutions, hosted solution for the web and a fully customisable enterprise solution for searching behind the firewall.thesearchenginelist.thesearchenginelist.gif" /> Daum: Korea - Daum is a popular web portal in South Korea which offers many Internet services including search, a popular free web-based e-mail, messaging service, forums, shopping and news.com/images/clear.com/images/wazap.com" alt="CV Fox | Find resumes (CV's) from all over the World Wide Web" src="http://www.thesearchenginelist.thesearchenginelist.thesearchenginelist. ThomasNet - Powered by the Thomas Register FreeBookSearch.thesearchenginelist. Sold to Ask.5 million blogs with 275. A guide for worldwide sourcing. icerocket JobsDB (Asia/Pacific): An Asia/Pacific focused job and recruitment site with databases dedicated to each country in the Asia/Pacific region.thesearchenginelist.thesearchenginelist. Easier searching of the "deep web".com/images/exalead.thesearchenginelist.com/images/araby.com/images/bankersalmanac.com/images/searchDOTch.thesearchenginelist. Search was provided by Google, then Live Search, now in-house applicaitons run their own search. TEK Go. Search.thesearchenginelist. </td>
   </tr>
   <tr>
    <td><img border= Araby: Middle East - Arabic language search engine owned by the Maktoob Group, which owns the world's largest online Arab community; Maktoob.com/images/jobserve.com/images/clear. Now defunct.gif" /> Lawyers.com/images/northernlight.com/images/aol.
Job
Bixee (India) Yahoo! Search: The 2nd largest search engine on the web (as defined by a September 2007 Nielsen Netratings report. Deploy a Google Search Appliance. Expert System Sp.thesearchenginelist.gif search. Galaxy Google Book Search The power of Google to find books. (Arabic only) Baidu Fast Search & Transfer: Enterprise Search Platform (ESP), RetrievalWare (formerly Convera) Funnelback ChaCha Search is a search engine that pays human "guides" to answer questions for users.com/images/onet.. You can see a close-up aerial view of nearly any US Address and many foreign ones.com: Another LexisNexis company FindLaw
Find people using name search, location, school, work, interests, and more.com.gif" /> Bing Search: Microsoft's entry into the burgeoning search engine market.gif" /> Jobserve: UK based job search focused originally on IT Contracting work, but now covering multiple areas.com/images/geo.com" src="http://www. It gives users highly relevant results not possible with either traditional search engines or SQL databases.com/images/kompass.com/images/chacha.com/images/technorati.ca" src="http://www.pl (Poland)
: Run by an American/Polish team of MBA's, Poland's leading job portal.3M companies in 70 countries referenced by 57.thesearchenginelist. JobServe HotBot was one of the early Internet search engines (since 1996) launched by Wired Magazine. Based in China, it is a marketplace of export and import, offers search, company directory, catalog, trade leads and more.gif" /> Baidu: China - The Google of China, Baidu is doing what no other Internet company has been able to do: clobbering Google and Yahoo in its home market. AnsearchOmgili (Oh My God, I Love It!): Find out what people are saying.gif" /> Yandex was launched in 1997.gif" />Northern Light Northern Light Search: Search articles from over 800 online news feeds and over 1,000 industry authority blogs.000 trade names and 4.gif" /> ThomasNet: Powered by the Thomas Register of American Manufacturers (The Big Green Books published since 1898). From 1996 powered Yahoo! Search, since 2003 - Yahoo technology powers AltaVista.gif" /> JobPilot (Owned by Monster): A European job site now owned by Monster.com/images/autonomy. Yandex FlixFlux: From its website, "The ultimate torrent site for films, combining bittorrent search results with film information, making it easy to find new film releases.gif" /> TeraText Suite: Most data resides in semi-structured, primarily textual documents, not in structured, organizational repositories. Hoovers The Pirate Bay (aka "TPB"): Based in Sweden where torrent trackers are not illegal.com/images/stepstone.thesearchenginelist. Career Builder StepStone (Europe): European online recruitment site based in Scandinavia with operations and subsidiaries througout Europe.thesearchenginelist.thesearchenginelist.gif" />
Technorati catalogs over 112 million weblogs. dt Search Live Search (formerly Windows Live Search and MSN Search) Microsoft's web search engine, designed to compete with Google and Yahoo!. Itcurrently tracks over 23.gif" /> Google Maps: Provides directions, interactive maps, and satellite/aerial imagery of the United States as well as other countries.com/images/trexy.com/images/indeed.com/images/theladders.com/images/clear. Via Michelin Hot Jobs (Yahoo): Find a job, post your resume, research careers at featured companies, compare salaries and get career advice on Yahoo! HotJobs. Business. goo is operated by the Japanese telecomm giant NTT.com/images/recruit.com/images/sharepoint.com: </strong>A job 'meta-search' that scours job boards, newspapers and multiple sources with one search interface. </td>
   </tr>
	 
	    <tr>
    <td><img border= Exalead: exalead one: Enterprise.gif" /> Catalogs over 650,000 American companies in 67,000 categories.com/images/bing. Indeed.thesearchenginelist.gif business.aol: Now powered by Google. be sure to check out "Bird's Eye View".gif" /> Lexis Nexis: LexisNexis claims to be the "world’s largest collection of public records, unpublished opinions, forms, legal, news, and business information".com/images/livesearch. Microsoft Office SharePoint AltaVista: Launched in 1995, built by researchers at Digital Equipment Corporation's Western Research Laboratory. Bloglines
Bit Torrent
btjunkie Trexy: Search trails are the click pathways you create while searching and finding information on 4,000+ search engines.com is a web directory (or human search engine) - the project is in beta test.gif" /> Sesam: Norway, Sweden - Based in Norway and focused on Norway and Sweden. It is now official. Bing Walla!: Israel - Search the web in Hebrew with an Israel focus. It has over 1,800,000 active torrents.thesearchenginelist.com/images/jobpilot.thesearchenginelist.com/images/torrentspy.gif" /> Onet: Poland - Polish language web portal and search.com/images/simplyhired.thesearchenginelist." src="http://www. The Nicado search engine allows registered users to search the Nicado database using an email address or telephone number. Can also search by keyword such as type of business.gif" /> Autonomy: IDOL Server (Intelligent Data Operating Layer), K2 Enterprise (Formerly Verity), Ultraseek Dieselpoint Miner.net - Comprehensive book searching portal with more than 30 search engines in its archive, the site searches hundreds of digital libraries and also scours the net for hidden books. MapQuest was acquired in 2000 by America Online, Inc. Miner.com/images/hotbot.thesearchenginelist.com/images/eluta.thesearchenginelist. Rollyo BlogScope: Search & analysis tool for the blogosphere being developed as part of a research project at the University of Toronto. Eurekster Eluta.thesearchenginelist.
Email
eMail-Search.com/images/thomasnet. Focused on European jobs with branches in a number of European countries.com" src="http://www.gif" /> Dieselpoint: Search & Navigation. Lexis Nexis Bloglines is a web-based news aggregator for reading syndicated feeds using the RSS and Atom formats.com/images/tek.com:
For resources and information on Ifrs and Accounting..thesearchenginelist. Good for company stock information. Anonymous uploads, no IP address logging of users, no porn. Recruit.</td>
   </tr>
   <tr>
    <td><img width= Alleba: Philippines search engine and highly organized directory of Filipino websites.thesearchenginelist.net" src="http://www.com in 2005.
Accounting
IFAC.thesearchenginelist. Teratext is designed for text-rich data repositories.thesearchenginelist.thesearchenginelist. Gigablast supports nested boolean search logic using parenthesis and infix notation.gif" /> TEK search engine is an email-based search engine developed at the Massachusetts Institute of Technology.com/images/incruit.gif" /> Genie Knows: A division of IT Interactive Services Inc. Live Search
Books
Free Book Search
International
Accoona
Accoona: A search engine that uses artificial intelligence. Lycos Onet Mininova: Successor to Suprnova.gif" /> CV Fox: A search engine that is designed to hunt down and retrieve resumes (CV's) from all over the Internet. JobPilot Alexa Internet: A subsidiary of Amazon known more for providing website traffic information.gif" /> Naver: Korea - The undisputed number 1 search engine in Korea with over 16 million visitors and 1 billion page views per day.gif" /> dtSearch Engine (SDK), dtSearch Web.com/images/go.gif" />content-management.thesearchenginelist. WebImagesWikipediaVideoMore » · Advanced search.thesearchenginelist.net: A job search engine that allows you to search jobs worldwide.com/images/sap. A unique search engine, it indexes over 10 billion web pages. Part of the Einet division at the MCC Research Consortium at the University of Texas, Austin AOL SearchNajdi.thesearchenginelist.thesearchenginelist.com/images/alltheweb.com/images/amatomu.com/images/goo.gif" /> Cheatsearch.thesearchenginelist.gif" /> Lycos: Initial focus was broadband entertainment content, still a top 5 Internet portal and the 13th largest online property according to Media Metrix.gif" /> Indeed.thesearchenginelist. SAP Trex Microsoft's SharePoint Search Services: Microsoft Search Server (MSS) is an enterprise search platform from Microsoft, based on MS Office SharePoint Server.thesearchenginelist.gif" /> Yandex: Russia - Yandex (Russian: Я́ндекс) is a Russian search engine and one of the largest Russian Web portals.gif" /> Galaxy: More of a directory than a search engine. Rambler Michelin (Via Michelin): The European map specialists' webpage includes standard map features with good European coverage.ca (Canada) - High-paying jobs in Canada directly from employers' websites.gif" /> Open Text (Hummingbird): Enterprise Content Management (ECM) software solutions supporting +/- 20 million seats across 13,000 deployments in 114 countries and 12 languages worldwide.com/images/googlemaps. Wink Eurekster is a New Zealand company, with an office located in San Francisco, California, that builds social search engines for use on websites, the search engines are called swickis (search+wicki). Bankers' Almanac Rambler: Russia -offers proprietary web search (Rambler Search), e-mail, rating and directory, media, ecommerce and other services to the Russian-speaking websurfer.thesearchenginelist. StepStone Cuil: Cuil was a search engine website (pronounced as Cool) developed by a team of ex-Googlers and others from Altavista and IBM. It differentiates itself from algorithmic search engines by tracking and building hand-crafted results for searches.thesearchenginelist.com/images/rediff.gif" /> Guruji.org Email-Search. Known as a kind of gauge for blog popularity as epitomized by its byline of "What's percolating in blogs now". This is the Guided Navigation experience. Some information is provided free, other information is available to paid subscribers. It uses a technology created by Interseek written entirely in Java Naver Career Builder: The career builder website.thesearchenginelist.gif" /> Incruit (Korea): Incruit claims to be the first Korean match making site between job seekers and companies and claims the first Korean Internet résumé database (June 1.thesearchenginelist.thesearchenginelist.thesearchenginelist.000
product & service keywords 860.gif" /> Bixee (India): Comprehensive jobsearch for India.com/images/clear.gif" /> Kompass: 2.com/images/monster. TREX provides SAP applications with services for searching and classifying large collections of documents.com/images/naukri.thesearchenginelist.com/images/excite. Kompass Canadian Law List: List of Canadian lawyers.com (India): An India-focused job search engine.thesearchenginelist.com - Claims to be the world's largest database of suppliers.gif" /> Excite: Now an Internet portal, was once one of the most recognized brands on the Internet.com/images/eurekster.cheatsearch.com/images/alexa.com: contains more than 400,000 listings within about 65,000 categories.gif" /> IceRocket: An Internet search engine for searching blogs
این مطلب تا کنون 270 بار بازدید شده است.
ارسال شده در تاریخ جمعه 29 آذر 1392 [ گزارش پست ]
منبع
برچسب ها :

, , , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز دوشنبه 2 بهمن 1396

 • تعداد وبلاگ :55617
 • تعداد مطالب :214358
 • بازدید امروز :272392
 • بازدید داخلی :61687
 • کاربران حاضر :133
 • رباتهای جستجوگر:254
 • همه حاضرین :387

تگ های برتر امروز

تگ های برتر